Ideeën van klanten
Soms komen klanten met vragen of suggesties die ik zelf niet had kunnen bedenken. Hieronder een selectie, ter inspiratie.

Staat hier iets tussen wat je interessant lijkt? Of heb je zelf een ander idee dat je wel eens wil bespreken? Mail me dan gerust. Ik ben benieuwd!

I

HR en teamontwikkeling

Het begeleiden van ‘los zand’ teams naar een gezamenlijke focus op het teamresultaat. Het scannen en trainen van teams op competenties als (persoonlijk) leiderschap, communicatieve vaardigheden, feedback geven en ontvangen in relatie tot lean en hr-beleid. De hr-manager en directie geadviseerd hoe vorm te geven aan selectiegesprekken, een nieuwe beoordelings- en functioneringssystematiek en teaming.

I

'Ik heb een grote uitdaging. Kun je helpen?'

In opdracht van mbo-directeur heb ik in samenspraak met 50 mensen vormgegeven aan de inrichting en werkwijze van de directie vanuit kwaliteiten en expertises van medewerkers en de interne en externe positionering van de directie. Belangrijk was het samenspel tussen de drie pijlers: strategie, beleid en consultancy. Tijdens de implementatiefase verschoof mijn inzet naar advisering en coaching van de directeur en de medewerkers en het bouwen van resultaatverantwoordelijke teams.

I

Modernisering van het mbo

In de periode 2011 – 2016 draaide een landelijk programma ‘Focus op Vakmanschap’ om het mbo te moderniseren. Het ministerie van OCW zorgde voor wetgeving en beleidskaders, programmamanagement MBO15 was aangewezen om deze modernisering in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.

Ik fungeerde als spin in het web tussen de mbo-sector, individuele bestuurders en scholen en het ministerie van OCW. Mijn rol bestond eruit mensen en scholen te faciliteren, informeren, verbinden en ondersteunen bij de implementatie van Focus op Vakmanschap én bij de verdere professionalisering van onderwijspersoneel en management.

I

Tijd en rust voor grote besluiten

Faciliteren van directiesessies met als resultaat een herstructurering van het bedrijf. Binnen zes maanden: verkoop van een deel van het bedrijf en een andere interne structuur. Op directieniveau werd een ceo aangetrokken zodat er meer ruimte en aandacht is om de kracht van directieleden in te zetten ten behoeve van de groei van het bedrijf. 

I

'Wil je onze huiscoach worden?'

Vaste coach bij een commercieel bedrijf voor medewerkers- en teamvragen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap, communicatie, zingeving, stressklachten.

I

'Kun jij werken met eigenwijze professionals?'

In company coaching-traject om medewerkers en MT naar volgend level te laten doorgroeien. Persoonlijke, leiderschap- én teamontwikkeling.
I

Wantrouwend team in het mbo

Jaartraining (samen met collega) om een gezonde basis te creëren voor een team dat er geen vertrouwen meer in had, waarbij we teamontwikkeling en coaching koppelden aan het realiseren van organisatie- en opleidingsdoelen.

I

'Managen? Maar daar ben ik niet voor opgeleid'

Eén op één-begeleiding van zeer hoogopgeleide experts die ook moeten managen.

I

'Onze mensen laten zo weinig van zich horen'

Bottum-up in gang zetten van veranderingen door starten en begeleiden van een kerngroep van medewerkers: wat moet er anders? Hoe gaan we dat doen? Kerngroepleden werden ambassadeurs van een aantal veranderingen.

I

Verbinden op drijfveren

Het trainen en (on the job)coachen van medewerkers en MT-leden om mensen vanuit innerlijke drijfveren te verbinden aan de doelstellingen van de afdeling. Kernwaarden: dienstverlenend, professioneel, trots, verantwoordelijk en samenwerkingsgericht.

I

Gelukkige, toegewijde mensen leveren de beste prestaties

Analyse van onbenut potentieel van de afzonderlijke teamleden t.b.v. ontwikkeling van het hele team. Met (per medewerker) tips en handvatten voor de leidinggevende.
I

Scan voor (bijna) excellerend team

Wat doe je als je al goed bent? Nog beter worden! Scan voor team om de sterke en ontwikkelpunten zichtbaar te maken. Met teambespreking en advies voor opvolging.
I

Verhogen persoonlijke effectitiviteit

Managementteam in de zorg leert ‘de zeven’ van Stephen Coveyinteractieve werksessies op locatie rond persoonlijke effectiviteit en leiderschap.
I

Verhogen kwaliteit in de zorg

Communicatietraining met zelfreflectie, voor alle medewerkers (inclusief leidinggevenden).
I

Starten met zelfsturende teams

Sparringpartner, brainstormversneller en coach van een directeur die voluit gaat werken met zelfsturende teams. Hoe ga je om met weerstand, niet te beantwoorden vragen en tijdelijk motivatieverlies (bij jezelf)?
I

'Ik wil mijn bedrijf door laten groeien. Naar 3.0 zeg maar'

Sparringpartner, supportgever en coach van de directeur/ ondernemer tijdens de eerste fase van dit traject.